De voorbije weken gaf ik jullie meer informatie over de mogelijkheden die een digitale nieuwsbrief biedt. Door het gebruiksgemak hebben vele bedrijven en organisaties de stap naar een elektronische nieuwsbrief al gezet. Gevolg: de gemiddelde mailbox puilt uit van de nieuwsbrieven. Natuurlijk moeten abonnees zelf ook leren omgaan met deze nieuwe technologie. U kan er echter makkelijk voor zorgen dat uw mail geen wrevel opwekt.

Don’ts

Nodig uw klanten en prospecten op een transparante manier uit voor uw nieuwsbrief. Respecteer hun keuze als ze dit niet doen. Dat is een advies waar veel organisaties het moeilijk mee hebben. Het is immers fijn op te scheppen over je aantal abonnees. Bedenk echter dat slechts zo’n 20% van de nieuwsbrieven geopend wordt. Mail die ongewenst blijft toekomen zorgt voor frustraties bij de ontvanger. Worden uw berichten vaak als spam gemarkeerd, dan riskeert u zelfs dat uw mailadres wordt geblokkeerd. Geef uw abonnees daarom ook de kans zich eenvoudig uit te schrijven en -opnieuw- respecteer die keuze.

Denk na over de redenen waarom mensen niet geïnteresseerd zijn in uw berichten. Is uw product niet langer relevant voor hen? Volgen ze nieuws liever via uw Facebook- of Twitterprofiel? Waarom zou u hen dan nog lastig vallen? Misschien stuurt u uw mail te vaak. Door uw abonnee zelf de frequentie van uw berichten te laten kiezen, lost u dat op. Een andere, harde realiteit, die weinigen onder ogen durven zien: uw inhoud is eigenlijk niet zo interessant.

Do!

Een nieuwsbrief is in de eerste plaats een informatief document. Daar hoort een eerder neutrale toon bij. Overweldig lezers dus niet met uw schitterende reclameslogans. Uw bericht komt daardoor waarschijnlijk sneller in de prullenbak terecht.

Voor een digitale nieuwsbrief geldt dezelfde raad als voor andere elektronische documenten: hou het kort en bondig! Gebruik aantrekkelijke titels met een paar regels informatie. Nodig lezers uit uw website of sociale media te bezoeken. Daar kunnen ze meer over u en uw activiteiten ontdekken. Lees er meer over in mijn eerdere blogpost over schrijven voor het web.

Dankzij de technologie is ook personalisering van uw berichten mogelijk. U kan elementen uit persoonlijke e-mails overnemen, zoals een aanspreking en een minder formeel taalgebruik als dit bij de stijl van uw abonnees past. U kan werkelijk een in-crowd creëren en sterk inspelen op de interesses van uw abonnees. Bied een aantrekkelijke mix van info, tips and tricks en promoties. Zorg voor een duidelijke meerwaarde door nieuwtjes exclusief of in voorpublicatie te verspreiden, door promoties op maat te geven,…

Breng voldoende regelmaat in uw publicaties. Dat vereist wat planning, maar met een redactiekalender is dit niet onoverkomelijk. Zorg voor een evenwicht tussen wat uw organisatie op vlak van personeel en financiën aankan en de wensen van uw publiek (regelmatig genoeg, maar niet te vaak).

En voor ik het vergeet: schrijf u in voor mijn newsletter. Dan krijgt u om de twee maanden schrijftips voor uw zakelijke en commerciële teksten.