De Belgische Kamer van Vertalers en Tolken (BKVT) organiseerde vrijdag 20 juni een conference diner met Kamerlid Sonja Becq. Zij stelde er haar wetsvoorstel rond beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken voor. Dat werd net voor de verkiezingen goedgekeurd en wordt dus binnenkort wet.

Deze wet is niet alleen interessant voor een beëdigd vertaler, maar ook voor haar/zijn klanten. Op dit moment kent elk gerechtelijk arrondissement zijn eigen beëdigingsprocedure. In Leuven wordt je kandidatuur beoordeeld op basis van een kopie van je diploma’s en/of andere documenten die tonen dat je een taal voldoende beheerst en een moraliteitsonderzoek door de lokale politie. De Rechtbanken van Eerste Aanleg in Turnhout, Antwerpen en Mechelen vragen daarnaast dat de vertaler een taaltest aflegt en een juridische opleiding aan de Lessiushogeschool in Antwerpen volgt. Bepaalde rechtbanken bieden kandidaten zonder het vereiste diploma ook de kans om hun vaardigheden te bewijzen via een examen bij de BKVT.

Via de oprichting van een nationaal register van bekwame beëdigde vertalers, tolken en vertalers-tolken wil Sonja Becq (en de BKVT) duidelijkheid scheppen over de deskundigheid van deze taalprofessionals. Er worden extra kwalitatieve vereisten gesteld. Zo wordt het volgen van een juridische opleiding verplicht. Het moraliteitsonderzoek wordt vervangen door de expliciete vraag naar een blanco strafregister (uitz.: verkeersovertredingen) en het onderschrijven van deontologische code. U krijgt dus extra garanties dat u met een betrouwbare vertaler werkt.

De Minister van Justitie zal het nieuwe nationale register beheren en moet het regelmatig bijwerken. Bovendien wil men het register via een website of een ander platform aan derden beschikbaar stellen. Advocaten, notarissen en burgers krijgen dus een up-to-date lijst in handen van alle beëdigde vertalers die in België actief zijn. U zal niet langer eindeloos moeten zoeken naar een vertaler in uw buurt met de gewenste talencombinatie (tenzij u een zéér exotische taal zoekt). De BKVT helpt u trouwens al een eindje op weg met haar databank van aangesloten vertalers en tolken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *