Animo standpunt van 12 januari 2012 n.a.v. uitspraken door Mieke Van Hecke over ‘onschoolbare jongeren’. 

Animo reageert op de ontstane term ‘onschoolbare’ jongeren. Voor Animo zijn er geen ‘onschoolbare’ jongeren. Animo spreekt liever over gedemotiveerde leerlingen, aangezien de oorzaken van hun gedrag dan zowel bij de jongeren als bij hun omgeving gezocht kunnen worden.

Voor Animo zijn er geen ‘onschoolbare’ jongeren. Deze omschrijving komt van de directeur-generaal van het katholieke onderwijs, Mieke Van Hecke. Op deze manier stigmatiseert ze de jongeren in kwestie en legt ze het probleem bijna volledig bij hen. Animo spreekt liever over gedemotiveerde leerlingen, aangezien de oorzaken van hun gedrag dan zowel bij de jongeren als bij hun omgeving gezocht kunnen worden.Met ‘onschoolbaar’ ondermijnt Van Hecke bovendien het geloof in de kracht van het onderwijs om mensen vooruit te helpen. Jongeren zijn nog erg beïnvloedbaar.  Hen verstoten als ‘onschoolbaar’ is voor ons onaanvaardbaar.  Er wordt bovendien te weinig ingegaan op de echte oorzaken van het probleemgedrag van bepaalde jongeren. Vaak is er een achtergrond van sociale achterstelling: (kans)armoede, laaggeschoolde familie, instabiele gezinssituatie en/of taalachterstand. Deze jongeren uit de school weren is goedkope symptoombestrijding en zeker geen structurele aanpak.

Van Hecke pleit voor een geïntegreerde aanpak rond deze jongeren buiten de school. De vraag is hoe ze ooit leren samenleven en –werken met anderen, als ze nauwelijks contact hebben met leeftijdsgenoten. De meeste kinderen leren net in de school, door elkaar, sociale omgangsvormen en te werken in een team.

Soms is het als leerkracht inderdaad nodig om duidelijk te maken dat bepaald gedrag echt niet door de beugel kan. In feite zou de leerkracht of een derde de tijd moeten krijgen om met de leerling te bespreken wat er misgelopen is en waar zijn frustraties vandaan komen. De leerling kan zo een kans krijgen om zich aan te passen. Zo’n aanpak kan alleen maar intensief en coherent zijn. Dit vereist meer middelen en mensen, wat niet evident is wanneer men het steeds over besparingen heeft.

Animo is volledig voor blijvend investeren in kwalitatief en toegankelijk onderwijs voor iedereen. Wanneer iemand het van thuis uit moeilijker heeft, dan moet die voldoende ondersteuning vanuit de maatschappij krijgen.  Wij willen weerbare en zelfbewuste jongeren de samenleving in sturen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *